Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý

  Lĩnh vực ứng dụng

   

  Philips Lighting đơn giản hóa việc thiết kế một giải pháp chiếu sáng hiệu quả, tiết kiệm. Hãy xem giải pháp của chúng tôi theo lĩnh vực ứng dụng.

  Khám phá thêm

  Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

  Dịch vụ
  Philips cung cấp các dịch vụ trọn gói cho công việc của bạn và giảm thiểu nguy cơ đối với khoản đầu tư của bạn. Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ riêng lẻ, hoặc kết hợp để tạo ra một gói theo nhu cầu của bạn, đảm bảo một giải pháp hiệu quả, trọn gói.

  Trường hợp liên quan