Bóng đèn và bóng tuýp truyền thống

Khám phá dải động của bóng đèn và bóng đèn tuýp truyền thống của Philips, giải pháp thay thế cho bóng đèn truyền thống. Hệ thống chiếu sáng truyền thống của chúng tôi có nhiều lựa chọn đèn không LED phù hợp cho các ứng dụng chiếu sáng tạo điểm nhấn và chiếu sáng chung trong gia đình, văn phòng, cửa hàng, khách sạn và nhà hàng.