Chấn lưu điện tử​

Khám phá toàn bộ dòng thiết bị điện tử chiếu sáng của Philips được thiết kế để mang lại hiệu suất năng lượng cao, tiết kiệm điện năng và các giải pháp hiệu suất cao tiết kiệm chi phí. Những thiết bị điện tử nhẹ này rất lý tưởng để sử dụng trong thiết bị điện tử đèn.