Hiện đại hóa hệ thống chiếu sáng

Nhà máy Philips – Pila, Ba Lan

Nhà máy Philips, Pila, Ba Lan

Việc hiện đại hóa đèn Pacific LED giúp tiết kiệm 42% năng lượng và tạo điều kiện làm việc tốt hơn cho nhân viên!

Nhà máy Philips – Pila, Ba Lan
Hoạt động của Signify Lighting Ba Lan như một phần của các cấu trúc phân ban quốc tế có liên quan, tức là nếu chúng tôi muốn trở thành tấm gương cho các tổ chức khác, chúng tôi phải chứng minh rằng chúng tôi không chỉ sản xuất các sản phẩm chất lượng cao mà còn quản lý chi phí một cách hiệu quả.
– Marek Huzarewicz, Giám đốc điều hành của Philips lighting Poland SA
Nhà máy Philips – Pila, Ba Lan

Thách thức của khách hàng

Mục đích của việc hiện đại hóa là tăng hiệu quả công việc của nhà máy, từ đó không chỉ mang lại lợi ích tài chính hữu hình liên quan đến hoạt động của nhà máy mà còn cải thiện điều kiện làm việc của nhân viên.

Hệ thống chiếu sáng phù hợp

Hệ thống chiếu sáng mới bao gồm các bộ đèn Pacific LED WT460C, thay thế cho các giải pháp truyền thống trước đây. Chất lượng sản phẩm mới và hiệu suất chiếu sáng cao của hệ thống cho phép hoạt động 24 giờ, 49 tuần một năm mà không có bất kỳ thời gian ngừng hoạt động nào về công nghệ. So sánh sản phẩm mới với các linh kiện trước đây chứng tỏ rằng giải pháp hiện tại đạt được tỷ lệ tiết kiệm ở mức 58% so với mức tiêu thụ năng lượng trước đây. Ngoài ra, bộ đèn Pacific LED WT460C cũng được sử dụng để cải thiện chất lượng chiếu sáng của các điểm làm việc cụ thể.

Tỷ lệ thu hồi vốn đầu tư được ước tính chỉ trong vòng 2 năm. Dự án được thực hiện không chỉ mang lại lợi ích tài chính mà còn ảnh hưởng tích cực đến môi trường, giảm phát thải CO2 vào không khí.

Các phụ kiện mới có thể làm giảm hiệu ứng chói mắt, không có lợi cho mắt người, đồng thời tăng cường cường độ chiếu sáng và thống nhất nhiệt độ màu của đèn.

Các trường hợp liên quan