Đèn LED sáng và bền vững cho các nhà máy điện

Nhà máy điện DEWA, Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Bộ đèn LED của Philips giúp DEWA và Etihad ESCO tiết kiệm 14 GWh năng lượng một năm, tức là 68% trên mức tiêu thụ ánh sáng của nhà máy.

Với tư cách là một Công ty dịch vụ năng lượng (ESCO), đối tác của chúng tôi vừa cung cấp sản phẩm, vừa cung cấp chuyên môn đồng thời đảm bảo rằng những sản phẩm đó sẽ duy trì tiêu chuẩn về sự thoải mái phù hợp trong suốt thời gian của dự án DEWA.
– Asif Khan – Giám đốc vận hành, Etihad ESCO
Cơ quan cung cấp điện nước Dubai (DEWA)
Cơ quan cung cấp điện nước Dubai (DEWA)
Cơ quan cung cấp điện nước Dubai (DEWA)

Thách thức của khách hàng

Việc nâng cấp các trạm điện của Cơ quan cung cấp điện nước Dubai (DEWA) nhằm mục đích giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng và biến môi trường xây dựng của Dubai trở thành một tấm gương hàng đầu về tiết kiệm năng lượng cho khu vực và thế giới. DEWA cần một giải pháp không chỉ cung cấp hệ thống chiếu sáng bền vững và tiết kiệm năng lượng, mà còn nâng cấp để không làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy.

Hệ thống chiếu sáng phù hợp

Trọng tâm của chúng tôi bao gồm hai phần: Các giải pháp chiếu sáng phù hợp để cung cấp mức độ rọi thoải mái, đồng thời tập trung vào việc tiết kiệm năng lượng và phát triển giải pháp chiếu sáng bền vững cho các kế hoạch của dự án trong dài hạn. Ngoài ra, chúng tôi phải có khả năng đảm bảo các mức tiết kiệm năng lượng và mức độ chiếu sáng này.

Chúng tôi đã đảm bảo mức độ rọi ở tất cả các khu vực và cam kết để tiến hành bảo trì cùng với bảo dưỡng tất cả các hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED mới trong 5 năm tới. Do đó, chúng tôi thực hiện kiểm tra hằng năm và đo lường tất cả các bộ đèn và mức độ rọi. Nếu bất kỳ phụ kiện nào không khớp với mức độ chiếu sáng được đảm bảo, chúng tôi sẽ thực hiện các hành động khắc phục và thay thế mọi bộ đèn nào bị lỗi. Các hoạt động đo lường này được giám sát bởi đội ngũ Dịch vụ tận tâm của chúng tôi, những người liên tục giám sát các hoạt động để đảm bảo tiết kiệm năng lượng và đáp ứng mức độ rọi trong suốt quá trình của dự án.

Dịch vụ được quản lý

Chúng tôi cung cấp các giải pháp toàn diện – nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và ít ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp bạn. Bạn sẽ không cần phải giao dịch với vô số nhà cung cấp hoặc nhà thầu. Và nếu bạn đã có một đội ngũ riêng, chúng tôi sẽ làm việc với họ để đảm bảo mọi thứ theo đúng kế hoạch.

Các trường hợp liên quan