Hình dung các tòa nhà lành mạnh với hệ thống chiếu sáng khử trùng bằng công nghệ UV-C

Giới thiệu về Honeywell

OPTIMAX

Malaysia

OPTIMAX là mạng lưới các phòng khám chuyên khoa mắt hàng đầu tại Malaysia với hơn 300.000 bệnh nhân hài lòng kể từ năm 1995.

Honeywell và Signify đã cung cấp cho các phòng khám của chúng tôi một giải pháp toàn diện để khử trùng không khí, bề mặt và đồ vật, giúp chúng tôi thông báo rõ ràng với bác sĩ, nhân viên và bệnh nhân về cách chúng tôi đang làm để hỗ trợ sức khỏe trong không gian của chúng tôi.
– Tan Sri Dato’ Tan Boon Hock, Người sáng lập ra OPTIMAX Eye Specialist Centre
Khó khăn của khách hàng Honeywell

Thách thức

Trong đại dịch COVID-19, hầu hết các phòng khám OPTIMAX vẫn mở cửa để cung cấp các dịch vụ chăm sóc mắt cần thiết cho bệnh nhân. Nhưng để vận hành một cách an toàn, các phòng khám cần các giải pháp cải thiện chất lượng không khí và nỗ lực khử trùng bề mặt để giảm thiểu mọi nguy cơ ô nhiễm tiềm ẩn hoặc lây lan dịch bệnh.

Giải pháp

Chúng tôi đã lắp đặt một loạt sản phẩm của Philips bao gồm bộ đèn khử trùng UV-C lắp trần và xe đẩy khử trùng UV-C riêng. Các giải pháp này giúp nâng cao sức khỏe bằng cách khử trùng không khí và bề mặt trong phòng, đồng thời được kiểm soát và giám sát bởi bảng điều khiển Tòa nhà lành mạnh của Honeywell.

Các trường hợp liên quan