UniFlood M G2

BVP355 216LED RGBNW 220V L57 45 DMX

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 23675 lm, 450 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401750093
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492930200