UniFlood M G2

Philips UniFlood M gen2: Đèn pha công suất cao với dạng mô-đun đích thực