UniFlood M G2

BVP355 216LED RGBWW 220V L57 10 DMX

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 21590 lm, 450 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401749813
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492902900