UniFlood M G2

BVP354 144LED RGBNW 220V L57 30 DMX

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 16345 lm, 300 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401749643
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492885500