UniFlood M G2

BVP354 144LED 30K 220V L57 30

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 25820 lm, 300 W, 830 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401749573
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492878700