UniFlood M G2

BVP354 144LED RGBNW 220V L57 15 DMX

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 15785 lm, 300 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401749553
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492876300