UniFlood M G2

BVP354 144LED RGBWW 220V L57 10 DMX

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 14395 lm, 300 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401749453 Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492866400