UniFlood M G2

BVP354 96LED RGBNW 220V L40 45 DMX

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 11520 lm, 200 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401749013
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492822000