UniFlood M G2

BVP354 96LED RGBWW 220V L40 30 DMX

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 11425 lm, 200 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401748913
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492812100