UniFlood M G2

BVP354 96LED 30K 220V L40 30

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 18005 lm, 200 W, 830 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401748853
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492806000