UniFlood M G2

BVP354 96LED RGBNW 220V L40 10 DMX

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 10975 lm, 200 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401748743
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492795700