UniFlood M G2

BVP353 72LED RGBNW 220V L57 45 DMX

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 7890 lm, 150 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401748653
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492786599