UniFlood M G2

BVP353 72LED RGBWW 220V L57 45 DMX

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 7555 lm, 150 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401748643
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492785899