UniFlood M G2

BVP353 72LED 27K 220V L57 30

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 12375 lm, 150 W, 827 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401748483
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492769899