UniFlood M G2

BVP353 72LED RGBWW 220V L57 10 DMX

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 7195 lm, 150 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401748373 Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492758299