UniFlood M G2

BVP353 60LED 27K 220V L50 45

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 9605 lm, 120 W, 827 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401748213
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492742199