UniFlood M G2

BVP353 60LED 30K 220V L50 30

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 10380 lm, 120 W, 830 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401748133
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492734699