UniFlood M G2

BVP353 60LED 27K 220V L50 10

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 9150 lm, 120 W, 827 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401747943
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492715599