UniFlood M G2

BVP353 48LED RGBNW 220V L40 10 DMX

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 5485 lm, 100 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401747663
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492687599