UniFlood M G2

BVP353 48LED RGBWW 220V L40 10 DMX

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 5250 lm, 100 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401747653
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492686899