UniFlood M G2

BVP353 36LED 27K 220V L35 45

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 6245 lm, 80 W, 827 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401747493
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492670799