UniFlood M G2

BVP353 36LED 27K 220V L35 30

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 6470 lm, 80 W, 827 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401747403
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492661599