UniFlood M G2

BVP353 36LED 30K 220V L35 10

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 6205 lm, 80 W, 830 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401747233
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492644899