UniFlood M G2

BVP353 30LED 27K 220V L30 45

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 4740 lm, 60 W, 827 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401747133
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492634999