UniFlood M G2

BVP353 32LED RGBWW 220V L30 30 DMX

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 3105 lm, 60 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401747113
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492632599