UniFlood M G2

BVP353 30LED 30K 220V L30 30

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 5125 lm, 60 W, 830 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401747053
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492626499