UniFlood M G2

BVP353 32LED RGBNW 220V L30 15 DMX

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 3130 lm, 60 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401747033 Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492624099