UniFlood M G2

BVP353 30LED 27K 220V L30 15 DMX

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 4430 lm, 60 W, 827 ánh sáng trắng ấm, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401746983 Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492619699