UniFlood M G2

BVP353 30LED 30K 220V L30 10

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 4710 lm, 60 W, 830 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401746873
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492608099