UniFlood M G2

BVP353 24LED 27K 220V L24 45

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 3795 lm, 50 W, 827 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401746773
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492598499