UniFlood M G2

BVP353 24LED RGBNW 220V L24 30 DMX

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 2665 lm, 50 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401746763
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492597799