UniFlood M G2

BVP353 24LED RGB 220V L24 30 DMX

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 2270 lm, 50 W, RGB, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401746743
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492595399