UniFlood M G2

BVP353 24LED 30K 220V L24 10

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 3770 lm, 50 W, 830 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401746513
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492572499