UniFlood M G2

BVP353 20LED RGBNW 220V L21 10 DMX

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 1945 lm, 40 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401746223 Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492543499