UniFlood M G2

BVP353 16LED RGBNW 220V L18 45 DMX

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 1565 lm, 30 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401746133
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492534299