UniFlood M G2

BVP353 16LED 30K 220V L18 30

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 3125 lm, 30 W, 830 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401745973
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492518299