UniFlood M G2

BVP353 15LED RGB 220V L18 15 DMX

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 1260 lm, 30 W, RGB, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401745933
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492514499