UniFlood M G2

BVP353 16LED RGBNW 220V L18 10 DMX

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 1490 lm, 30 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401745863
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492507699