UniFlood M G2

BVP353 16LED 30K 220V L18 10 DMX

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 2145 lm, 30 W, 830 ánh sáng trắng ấm, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401745823
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492503899