UniFlood M G2

BVP353 12LED RGB 220V L15 45 DMX

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 1010 lm, 24 W, RGB, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401745753 Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492496399