UniFlood M G2

BVP353 12LED 27K 220V L15 45

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 1845 lm, 24 W, 827 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401745693
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492490199