UniFlood M G2

BVP353 12LED 27K 220V L15 30

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 1915 lm, 24 W, 827 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401745603
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492481999