UniFlood M G2

BVP353 12LED RGBWW 220V L15 15 DMX

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 1230 lm, 24 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401745583
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492479699