UniFlood M G2

BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX

Mô tả sản phẩm

UniFlood M G2, 1225 lm, 24 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401745503
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951492471099